De ondergetekenden, verder te noemen de opdrachtgever

Street address, P.O. box, company name, c/o

City

State / Province / Region

Postal / Zip Code

Country

verklaren m.i.v. vandaag een overeenkomst te hebben gesloten, waarbij de opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling bij verkoop geeft aan de Makelaar, City Agency gevestigd aan de Parkstraat 83 in Den Haag, die deze opdracht tot bemiddeling aanneemt.

Ondergetekenden zijn verder overeengekomen:

De presentatie kosten zijn opstartkosten die door Funda worden doorbelast aan de makelaar en productiekosten van de media.

De courtage wordt berekend over de verkoopprijs en betaald uit opbrengst bij verkoop via de notaris. De getoonde prijzen zijn inclusief BTW.

1. Indien van toepassing, opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van echtgeno(o)t(e) of partner.
2. Dat de opdrachtgever zich onthoudt van het verstrekken van opdrachten aan anderen dan de makelaar en voert ook zelf geen onderhandelingen, doet geen toezeggingen buiten de makelaar om en brengt geen overeenkomsten tot stand buiten de makelaar.
3. Bij voortijdige beëindiging of ontbinding van het contract € 500,- voor de gemaakte werkzaamheden in rekening gebracht worden en de in overleg gemaakte advertentie kosten.
4. Door de Makelaar wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Powered by jqueryform.com